MidCareer (35+) Professionals


Voor de professional die weet dat Life Time Employment over is en toe is aan zelfonderzoek

De behoefte van ieder mens tot zelfonderzoek ontstaat ongeveer na 10 jaar werken en het maken en ervaren van carrière keuzes. Of in situaties dat u moet nadenken over profilering op basis van uw unieke ambacht. 

In welke situatie bent u?

  • Ontslagvergoeding effectief besteden omdat u in ‘van werk naar werk processen’ bent belandt?
  • Reïntegratiebudget goed besteden  omdat u weer terug bent op weg naar werk (vanuit ziekte of burn out)?
  • Opleidingsbudget slim inzetten door te investeren in uw persoonlijke groei en gerichte interne/externe profilering?
  • Mobiliteitsbudget  gericht inzetten  omdat u binnen de overheid werkt of in een reorganisatie bent beland?

Wat als ik niets doe?

Als u zich niet tijdig ontwikkelt, aanpast/vernieuwd en profileert verliest u als professional marktwaarde en haalt u minder voldoening uit uw werk. Het is dus nodig om tijdig uw ambities en nieuwe realiteiten, op basis van uw talenten en passende competenties, te herijken om o.a. drop-out situaties te voorkomen. Dat doet de TalentKey&Mirror. Zij leveren doelgerichte en gedragen resultaten die uw employability, productiviteit en voldoening vergroten. Grijp die kans!

Als ‘een leven lang leren’ het uitgangspunt is, investeer dan nu even in je zelf en zorg dat je niet buitenspel komt te staan.

Employability:

. voor organisaties betekent het optimale inzetbaarheid van haar menselijk kapitaal

. voor professionals het vermogen om hun huidige werk te behouden of nieuw werk te verkrijgen binnen of buiten de organisatie

ook daarom TTH