HRM Professional


Voor de HRM Professional die weet dat TalentManagement niet bestaat

Iemands talent, unieke denkpatronen, wordt werkgeveronafhankelijk ontdekt. Uit onderzoek blijkt dat het effect van trainingen 10%. is en dat talent voor 70% wordt uitgebouwd/ontwikkelt op de werkvloer, maar hoe dan ? De Business Manager, de HR Manager en HR Coach faciliteren dit proces. Te beginnen bij de HR Coach die talent en ambitie zo zuiver mogelijk boven water haalt, vanuit het belang van de professional.

HR Coaching is bedoeld voor alle sectoren waar

 • Life Time Employment over is en ‘een leven lang leren/groeien’ is begonnen
 • het besef leeft dat leiders, met hun professionals, zich dienen te transformeren naar nieuwe ambities en realiteiten, want daar ligt toegevoegde waarde
 • het slim financièren van innovaties (product/proces/business) en leiderschap op de agenda staat
 • duidelijk is dat HRM & HR Coaching samen employability vergroten:
  • HRM werkt vanuit het organisatiebelang om competenties binnen processen te vervullen, gericht op performance
  • HR Coaching werkt vanuit de intrinsieke motivatie van de professional, gericht op innovatiekracht.

Heeft u professionals die

1. Bij binnenkomst:

 • een cruciale rol gaan innemen in uw team?

2. Qua doorstroming:

 • hun opleidingsbudget willen besteden aan zelf ontplooi?
 • voor u een tactisch project gaan leiden?
 • u vanuit potentie intern wil laten doorstromen?

3. Begeleid worden:

 • in ‘van werk naar werk’ processen’?
 • voor of na een burn out situatie?
 • in een transitieproces ?
  • ziektewet?
  • ontslagwet?
  • reorganisatie?
  • (re)integratie?

TTH is uw HR Coach partner voor al uw in/door/out processen