Aanpak


Aanpak TalentKey & Mirror is goed onderbouwd, toegepast en doelgericht

Vanuit neurofysiologie wordt talent en ambitie centraal gezet, om via gedragspsychologie en gebruikmaking van o.a. enneagrammen, MBTI, positieve psychologie het proces van ontdekken te doorlopen. Het werken in ‘veilige teams’ van max. 4 personen, verscherpt uw eigen analyse en levert door feedbackcycli oefeningen ruimte voor persoonlijke groei. 

Via ‘human diversity’, de ‘waarderend onderzoekende benadering’ (AIM), transformationele coaching, ICF coaching competenties en doelgerichte opdrachten en testen wordt aangezet tot zelfreflectie, -kennis en -acceptatie, als basis voor persoonlijk leiderschap.

In het netwerk van TTH zijn ook collega’s/psychologen/trainers die met bijvoorbeeld PMA, NLP, RET, schematherapie, conflicthantering of Mindfullness werken. Allemaal aan te wenden afhankelijk van uw behoefte.

Pilot klant Quotes

“Han is initiatiefrijk, combineert visie en inzicht met een resultaat gerichte aanpak.”

“Een veilige plaats om achter mijn blinde vlekken te komen die we allemaal oplopen en een ‘boost’ voor mijn employability, performance en innovatiekracht”